Η «ολίσθηση του χρόνου» στη Βουλιαγμένη

Η «ολίσθηση του χρόνου» στη Βουλιαγμένη

Η time-lapse φωτογραφία είναι μια τεχνική στην οποία χρησιμοποιούνται εκατοντάδες ή χιλιάδες στατικές εικόνες του ίδιου θέματος. Οι εικόνες τοποθετούνται με κατάλληλη επεξεργασία η μία μετά την άλλη σε χρονικά διαστήματα δευτερολέπτων, ωρών, εβδομάδων ακόμα και μηνών και όταν αναπαραχθούν σε κανονική ταχύτητα φαίνεται πως ο χρόνος κινείται ταχύτερα.

Οι λήψεις έγιναν με μια Nikon D750 σε μέση ανάλυση από τον χρήστη Vdarame