Στο Τοπικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης η μελέτη ανάπλασης της πλατείας

Στο Τοπικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης η μελέτη ανάπλασης της πλατείας

Για την ανάπλαση της πλατείας Νυμφών συζητά το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 στις 8.30 μ.μ. στο Δημαρχείο Βουλιαγμένης. 

Το Συμβούλιο θα κληθεί να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη μελέτη ανάπλασης που συζητήθηκε πρόσφατα και έχει συγκεντρώσει πλήθος αρνητικών σχολίων κατά τη διαδικασία διαβούλευσης με τους κατοίκους.

tspg

Αναλυτικά, η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχει ως εξής:

1. Διαβίβαση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αντιστήριξης Πρανών Παραλιακής Οδού”

2. Διαβίβαση μελέτης με τίτλο “Μελέτη ανάπλασης πλατείας Νυμφών (Κεντρική Πλατεία Βουλιαγμένης)”.

3. Δημοπράτηση Δημοτικού ακινήτου στη Δ.Ε.Βουλιαγμένης.

4. Προτάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος 2018.

5. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους.