Κανονισμό καθαριότητας συζητά η Βάρη

Κανονισμό καθαριότητας συζητά η Βάρη

Σε Τακτική Συνεδρίαση συνέρχεται το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βάρης, που θα γίνει στην αίθουσα του πρώην δημαρχείου Βάρης, την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα εξής:

tspg

1. Σύνταξη σχεδίου κανονισμού καθαριότητας πόλης

2. Σύνταξη σχεδίου κανονισμού κοιμητηρίου