Την Πέμπτη συνέρχεται το Τοπικό Συμβούλιο Βάρης

Την Πέμπτη συνέρχεται το Τοπικό Συμβούλιο Βάρης

Πρώτη συνεδρίαση και για το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βάρης την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. 

Συγκεκριμένα, οι τοπικοί σύμβουλοι θα προσέλθουν στις 8 μ.μ. στο πρώην δημαρχείο της Βάρης, όπου και θα συζητήσουν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων (οπωροπωλείο), του ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου του Χρήστου, επί της οδού Αφροδίτης αρ. 1 στη Βάρκιζα.

2. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής για αόριστο χρονικό διάστημα στην επιχείρηση μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος, της ΜΗΝΑ ΚΑΦΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε. , που λειτουργεί επί της λεωφόρου Βάρης αρ. 22, στη Βάρη.