Τη μουσική στην Ακτή της Βάρκιζας συζητά το Τοπικό Συμβούλιο

Τη μουσική στην Ακτή της Βάρκιζας συζητά το Τοπικό Συμβούλιο

Τη χορήγηση άδειας για παράταση της μουσικής στα καταστήματα που λειτουργούν εντός της πλαζ Βάρκιζας συζητά μεταξύ άλλων το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βάρης.

Η συνεδρίαση έχει οριστεί για την Τρίτη, 01/12/2015 και ώρα 8 μ.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

1.  Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης χώρου αποθήκης της όμορης λειτουργούσας επιχείρησης : “κλειστός παιδότοπος ψυχαγωγίας δέκα (10) παιδιών, εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος”, της επιχείρησης με αρ. Άδειας 36512/18-7-2014 και επωνυμία : PREMIER CAPITAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε., επί της οδού Αγίας Λαύρας και Ο.Τ. Γ254, στη Βάρη.

2. Ανάκληση της με αριθ. 62/2015 απόφασης του Δ.Σ.Κ. Βάρης

3. Ορθή επανάληψη της με αριθ. 66/2015 απόφασης του Δ.Σ.Κ. Βάρης.

4. Λήψη απόφασης για παράταση ή μη λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος, της EVENT MANAGEMENT GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με διακριτικό τίτλο “HOLY SPIRIT”, που λειτουργεί εντός της Ακτής Βάρκιζας (πρώην πλαζ ΕΟΤ) στη Βάρκιζα (από αναβολή)

5. Λήψη απόφασης για παράταση ή μη λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος, της EVENT MANAGEMENT GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με διακριτικό τίτλο “ISALOS”, που λειτουργεί εντός της Ακτής Βάρκιζας (πρώην πλαζ ΕΟΤ) στη Βάρκιζα (από αναβολή)

6. Λήψη απόφασης για παράταση ή μη λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος, της EVENT MANAGEMENT GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με διακριτικό τίτλο “CAFE CAFE”, που λειτουργεί εντός της Ακτής Βάρκιζας (πρώην πλαζ ΕΟΤ) στη Βάρκιζα (από αναβολή).

7. Λήψη απόφασης για παράταση ή μη λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος, της EVENT MANAGEMENT GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με διακριτικό τίτλο “SUNDARA”, που λειτουργεί εντός της Ακτής Βάρκιζας (πρώην πλαζ ΕΟΤ) στη Βάρκιζα (από αναβολή).