Προτάσεις έργων για τη Βούλα στο προσεχές Τοπικό Συμβούλιο

Προτάσεις έργων για τη Βούλα στο προσεχές Τοπικό Συμβούλιο

Δράσεις και έργα που θα περιληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016 για τη Βούλα συζητά το τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας. 

Η συνεδρίαση έχει οριστεί για την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 στις 6 μ.μ. στο δημαρχείο Βούλας και κατά τη διάρκειά της θα καταρτιστεί η λίστα των προτεινόμενων παρεμβάσεων στη δημοτική κοινότητα που θα προταθεί να περιληφθούν στο επιχειρησιακό και Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016.

Ακόμη, η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει:

Επαναφορά του θέματος που είχε αναβληθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση, σχετικά με τη λήψη απόφασης – πρότασης περί καθορισμού ή μη, θέσεων σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο για την άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας στην δημοτική ενότητα Βούλας.