Προτάσεις έργων για τη Βούλα στο προσεχές Τοπικό Συμβούλιο

Προτάσεις έργων για τη Βούλα στο προσεχές Τοπικό Συμβούλιο

0

Δράσεις και έργα που θα περιληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016 για τη Βούλα συζητά το τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας. 

Η συνεδρίαση έχει οριστεί για την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 στις 6 μ.μ. στο δημαρχείο Βούλας και κατά τη διάρκειά της θα καταρτιστεί η λίστα των προτεινόμενων παρεμβάσεων στη δημοτική κοινότητα που θα προταθεί να περιληφθούν στο επιχειρησιακό και Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016.

tspg

Ακόμη, η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει:

Επαναφορά του θέματος που είχε αναβληθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση, σχετικά με τη λήψη απόφασης – πρότασης περί καθορισμού ή μη, θέσεων σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο για την άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας στην δημοτική ενότητα Βούλας.