Την Τρίτη συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης

Την Τρίτη συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης

Την πρώτη συνεδρίαση της χρονιάς πραγματοποιεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης. 

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 19:30 στο πρώην Δημαρχείο Βουλιαγμένης με τα εξής δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη:

tspg

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στην επιχείρηση μαζικής εστίασης προσφοράς προχείρου γεύματος, του ΤΟΛΙΑ Αλεξάνδρου του Χρήστου, που λειτουργεί επί της οδού Αθηνάς αρ.90,στη Βουλιαγμένη.

Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καφενείο, της ΛΑΓΚΟΥΣΗ Κωνσταντίνας του Χαραλάμπους, που λειτουργεί επί της οδού Αθηνάς αρ.90, στη Βουλιαγμένη.