Τη λειτουργία του Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης συζητά το Τοπικό Συμβούλιο

Τη λειτουργία του Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης συζητά το Τοπικό Συμβούλιο

Για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης συζητά το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας της πόλης αυτή την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, η συνεδρίαση έχει οριστεί για της 26 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

tspg

1. Περί αναγκαστικών εκταφών λόγω λήξης τριετίας ή λήξης παρατάσεων και μη υποβολής αιτημάτων παράτασης.

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης.

3. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους.