Τα τρωτά σημεία της Πολιτικής Προστασίας σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη

Τα τρωτά σημεία της Πολιτικής Προστασίας σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη

Τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων θέτει η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών (ΡΙΚΙΠ) Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αναφορικά με την κατάσταση της Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο.

Με εκτενή της ανακοίνωση η παράταξη του Θάνου Ματόπουλου αναφέρεται στις πρόσφατες πυρκαγιές εστιάζοντας στο σχέδιο διαχείρισης κρίσεων των 3Β.

Η ΡΙΚΙΠ υπογραμμίζει τις ελλείψεις του σχεδιασμού: “Η αναγκαία ενημέρωση των πολιτών δεν έγινε ποτέ, το αναφερόμενο σχέδιο εκκένωσης οικισμών δεν το γνωρίζει κανείς και δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια ενημέρωσης και ετοιμότητας των δημοτών-κατοίκων”.

Επίσης, η παράταξη σημειώνει ότι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης “έχει επιδείξει διαχρονικά κάκιστο πρότυπο όσον αφορά τον αποκλεισμό των παραλιών από ιδιωτικά συμφέροντα που όπως αποδεικνύεται, εκτός της στέρησης του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος όλων της πρόσβασης στις παραλίες, μπορεί να έχει και ολέθρια αποτελέσματα σε στιγμές έκτατης ανάγκης”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΡΙΚΙΠ:


Μετά την καταστροφή από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι έφτασε η ώρα για την αποτίμηση όλων των δεδομένων και συνθηκών. Η καταγραφή αυτή θεωρούμε ότι είναι αναγκαία για να διαμορφώσουμε συγκροτημένα θέση και άποψη για τις τρομακτικές ελλείψεις στο σχεδιασμό αποτελεσματικής πρόληψης, διασποράς αρμοδιοτήτων, συντονισμού εμπλεκομένων φορέων και τις ελλείψεις υποδομών και εξοπλισμού διαχρονικά, που τελικά οδήγησαν στην δραματική απώλεια ανθρώπινων ζωών, φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Η καταγραφή αυτή οφείλει να αναδείξει τα σαφέστατα και εγκληματικά λάθη, τις ολιγωρίες αλλά και τις μεθοδεύσεις δεκαετιών, που οδήγησαν μια ολόκληρη περιοχή (που δυστυχώς δεν είναι η μόνη) να δομηθεί χωρίς χωροταξικό σχέδιο, με μεθόδους κατά παρέκκλιση δόμησης, σε βάρος των αναγκαίων και επαρκών κοινόχρηστων υποδομών ( δρόμων-πλατειών κλπ). Η πανελλαδικά εφαρμοζόμενη αυτή μέθοδος είχε σαν προτεραιότητα το ιδιωτικό συμφέρον και κακοποιούσε διαχρονικά και συστηματικά το Δημόσιο συμφέρον, τα δημόσια αγαθά και την ασφάλεια των πολιτών.

Η υφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας, η οποία και επικαιροποιείται κάθε χρόνο, περιλαμβάνει τις οδηγίες της Γενικής Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ακολούθως οι εμπλεκόμενοι φορείς (Περιφέρειες –Δήμοι) συγκαλούν τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (Σ.Τ.Ο.),τα οποία μετά από συνεδρίαση καταλήγουν σε συμπεράσματα που συζητούνται στα αιρετά όργανα (Περιφερειακά-Δημοτικά συμβούλια) και εγκρίνονται για άμεση εφαρμογή. Δυστυχώς κανείς δεν ελέγχει εάν τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία και εάν τελικά υπάρχει καταγεγραμμένο «Επιχειρησιακό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας».

Υπάρχουν Δήμοι που θεωρούσαν μέχρι τώρα ότι η Πολιτική Προστασία και όσες δράσεις και ενέργειες απαιτούντο ήταν μικρής σημασίας και αναγκαιότητας.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει τα τελευταία χρόνια προσπαθήσει να έχει ένα πλήρες «Επιχειρησιακό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας», ειδικά του 2018 έχει επεκταθεί και σε περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης. Όμως και αυτό το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας» έχει εμφανή προβλήματα που η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. έχει καταδείξει. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά: η αναφερόμενη και αναγκαία ενημέρωση των πολιτών δεν έγινε ποτέ, το αναφερόμενο σχέδιο εκκένωσης οικισμών δεν το γνωρίζει κανείς και δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια ενημέρωσης και ετοιμότητας των δημοτών-κατοίκων. Ό Δήμος έχει καταγράψει με επάρκεια την διαδικασία της προληπτικής εκκένωσης οικισμού σε περίπτωση πυρκαγιάς κλπ και τους χώρους συγκέντρωσης και πρέπει άμεσα να ενημερωθούν όλοι όσοι μένουν και δραστηριοποιούνται στο Δήμο Β.Β.Β. Ούτε στην ιστοσελίδα του Δήμου ΒΒΒ δεν βρίσκεις με ευκολία το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας» του 2018, υπάρχει του 2017.

Το έμψυχο δυναμικό του Δήμου Β.Β.Β. στελέχη της Πολιτικής Προστασίας αλλά και οι αξιέπαινοι εθελοντές, έχουν συσσωρευμένη εμπειρία και επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι υλικοτεχνικές σχετικές υποδομές είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ικανή επάρκεια.

Ο Δήμος Β.Β.Β. έχει επιδείξει διαχρονικά κάκιστο πρότυπο όσον αφορά τον αποκλεισμό των παραλιών από ιδιωτικά συμφέροντα που όπως αποδεικνύεται, εκτός της στέρησης του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος ΟΛΩΝ της πρόσβασης στις παραλίες, μπορεί να έχει και ολέθρια αποτελέσματα σε στιγμές έκτατης ανάγκης. Για του λόγου το αληθές, σαν χώρος συγκέντρωσης του πληθυσμού ήταν και είναι το πρώην κάμπινγκ Βούλας το οποίο όμως ήταν κλειστό και απροσπέλαστο και ευτυχώς που δεν προέκυψε κρίσιμο θέμα γιατί φαντάζεστε τι θα συνέβαινε (τα τελευταία χρόνια παραμένει ανοικτό με πρωτοβουλία πολιτών). Η σημερινή διοίκηση του Δήμου Β.Β.Β. όμως στο βωμό της κακώς εννοούμενης επιχειρηματικής ανάπτυξης, δηλαδή του κέρδους των γνωστών που δραστηριοποιούνται στις παραλίες, επεκτείνει καθολικά το σχέδιο κλεισίματος των παραλιών με πολλαπλούς εύσχημους τρόπους. Αυτό πρέπει να καταγραφεί και να αποδοκιμαστεί πολιτικά .

Σίγουρα όμως το υφιστάμενο πλαίσιο σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας εθνικά και τοπικά πρέπει να επικαιροποιηθεί άμεσα και να συμπεριλάβει όλη την διεθνή και εθνική εμπειρία, την ανά τόπο ανάλυση κινδύνων, την εφαρμογή συγκεκριμένων πρωτοκόλλων ανά περίπτωση όπου η διαδικασία αντιμετώπισης του συμβάντος θα είναι ιεραρχημένη και θα εφαρμόζεται από όλους τους εμπλεκόμενους που θα έχουν συγκεκριμένο σκοπό και ρόλο για την αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών και λαθών την ώρα της κρίσης. Άμεση αναβάθμιση και ανανέωση όλου του εξοπλισμού κυρίως στα σώματα ασφαλείας και τα εναέρια μέσα έρευνας, διάσωσης και κατάσβεσης. Η επαρκής και διαρκής ενημέρωση των πολιτών και περιοδικές ασκήσεις ετοιμότητας στο σύνολο του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, είναι ξεκάθαρα πλέον αναγκαία. Η στελέχωση όλων των εμπλεκομένων φορέων με επαρκές και εκπαιδευμένο προσωπικό. Οι φωνές που ζητούν την συνέχιση της υποστελέχωσης του Δημοσίου είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου και αναρωτιόμαστε τι είδους ανάπτυξη και εξέλιξη επιζητούν, για το λαό και τη χώρα πάντως όχι, για ποιους άραγε;