Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Βούλας

Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Βούλας

Την πρώτη του συνεδρίαση για το 2015 πραγματοποιεί την ερχόμενη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας.

Η διαδικασία ξεκινά στις 7.30 μ.μ. και στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται:

Λήψη απόφασης – πρότασης που θα αποτελεί εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, περί καθορισμού ή μη θέσεων σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο για την άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας.

Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής για χρονικό διάστημα ενός έτους στο κατάστημα πιτσαρία με παρασεκυαστήριο της Μπουρνελάκης Θεόδωρος και Σια Ε.Ε , που λειτουργεί επι της οδού Βασ.Παύλου αρ.4 στη Βούλα.