Από τη Βουλή ξεκινά η αλλαγή του Καλλικράτη

Από τη Βουλή ξεκινά η αλλαγή του Καλλικράτη

Το τέλος του θεσμικού πλαισίου της αυτοδιοίκησης που δέχτηκε όσο κανένα τα βέλη της κριτικής ξεκινά …αύριο. 

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, οι ριζικές αλλαγές που προδιαγράφονται στον Καλλικράτη και η γενικότερη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου 2015 στις 12.00 το μεσημέρι, στην «Αίθουσα Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» στη Βουλή.

tspg

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Νίκος Βούτσης θα ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής για την ανάγκη επαναλειτουργίας της υποεπιτροπής που είναι αρμόδια για θέματα του Υπουργείου με στόχο την έναρξη της συζήτησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η υποεπιτροπή αυτή που λειτούργησε και την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, επαναδραστηριοποιείται με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών, με ειδικότερο αντικείμενο την ακρόαση φορέων και την κατάθεση απόψεων των κομμάτων σχετικά με το μείζον ζήτημα της αναδιαμόρφωσης του καταστατικού χάρτη (Καλλικράτη) λειτουργίας των ΟΤΑ στη χώρα μας.