Βρέχει (ξανά) πρόστιμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Βρέχει (ξανά) πρόστιμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Πρόστιμα σε 18 επιχειρήσεις για αφισορρύπναση και παράνομη διαφήμιση καλείται να επιβάλει το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 στις 7.30 μ.μ.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχει συνολικά 45 θέματα, ενώ το Σώμα καλείται να συνεδριάσει μετά από ένα σχεδόν μήνα απραξίας, ύστερα από τη νέα επαγγελματική απουσία του Δημάρχου.

Ενδιαφέρον έχει ότι το θέμα αλλαγής του Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ασκληπιείο Βούλας, που αναβλήθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση κατόπιν αιτήματος του διοικητική του νοσοκομείου, απουσιάζει από την ημερήσια διάταξη.

Το πρώτο θέμα συζήτησης (που αποτελεί για τυπικούς λόγους μια ξεχωριστή ειδική συνεδρίαση) είναι:

Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2015 του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Και ακολουθεί η τακτική συνεδρίαση με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση 3ης Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2017.

2. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2017.

3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών για χρήση-κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές των περιπτέρων για τις περιπτώσεις της παρ. 4, άρθρο 76 του Ν.4257/2014.

4. Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως Σχεδίου Λειτουργίας Κοιμητηρίου (όπου έχει συμπεριληφθεί και η διόρθωση του άρθρου 39 αυτού), των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας.

5. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

6. Έκτακτη επιχορήγηση στον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α)

7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της Συμφωνίας Επιχορήγησης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: “Ανάπτυξη Έργου στην Νότια Αττική-Progect Development in South Attica”ακρωνύμιο “PRODESA στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ορίζοντας 2020 (ΗΟΡΙΖΟΝ 2020)

8. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου: “Ανάπλαση πλατείας Άλσους Δ.Ε Βούλας”Α.Μ. 30/2013 συμβατικού ποσού #44.997,56# με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4257/2014 αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ., ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος κι ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου.

9. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για την συγκρότηση της “Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών”.

10. Άνοιγμα χωριστού τραπεζικού λογαριασμού για το πρόγραμμα Benefit As you Save-BAS.

11. Εξέταση αιτήματος της επιχείρησης “VIVE MAR – ΒΛ. ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε”.

12. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης με τίτλο “Ρυθμίσεις στην οδό Τεπελενίου, τμήμα των οδών Κιλκίς και Κλεισούρα”στη Δ.Ε. Βούλας.

13. Λήψη απόφασης σχετικά επί της μελέτης με τίτλο: “Βελτίωση της διάβασης πεζών στη συμβολή των οδών Σωκράτους – Πανός στη Δ.Ε. Βούλας”.

14. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη μίας (1) θέσης στάθμευσης (parking) σε AMEA με την υπ΄ αρ. 47104/18.12.2016 αίτηση του κ. Παναγιώτη Σαρρή στην οδό Χειμάρρας στη Δ.Ε Βούλας.

15. Εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τ.Υ για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4178/13 των α) Δημοτικού Καταστήματος με την επωνυμία “Ακτή” στην Βουλιαγμένη, β) Γραφείων και χώρων υγιεινής στον Μώλο Αλιέων Βάρκιζας και γ) Χώρων υγιεινής στο Νεκροταφείο Βάρης.

16. Έγκριση παράτασης της μίσθωσης του ΚΕΠ Βούλας και της μείωσης του μηνιαίου μισθώματος του.

17. Λήψη απόφασης για την υπεκμίσθωση ειδικά διαμορφωμένου χώρου στο Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος” για την τοποθέτηση περιπτέρου προβολής των δράσεων του Δήμου στην εκδήλωση της ΚΕΔΕ: “Crowdhackathon#smartcity” που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 12 και 14 Μαίου 2017.

18. Έγκριση απολογισμού έτους 2016 του Αθλητικού Συλλόγου “ΜΕΝΑΛΚΗΣ”.

19. Έγκριση απολογισμού έτους 2016 του Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης (Α.Ο.Β.).

20. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.”, για ένα παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/ υπαίθρια διαφήμιση (αφίσα)- “ρύπο” σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Απόλλωνος 1 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2015.

21. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ με διακριτικό τίτλο “ΣΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΛΙΑ” για εννέα (9) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες)-ρύπους σε κοιν. Χώρους επί της οδού Λ. Ποσειδώνος στη Βάρκιζα το έτος 2015.

22. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ” “ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ” για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 54 στη Βούλα, το έτος 2016.

23. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “ΓΑΛΑΚΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ – ΓΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ” για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Πανός 26 στη Βαρη το έτος 2016.

24. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ Α.Ε.

25. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση Β. ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε με τον διακριτικό τίτλο “VIVE MAR” για δύο (2) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/επιγραφές που έχουν τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Λ. Κων. Καραμανλή 18 στη Βούλα το έτος 2016.

26. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α. ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ Ε.Π.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Λεωφ. Βάρης 32 στη Βούλα το έτος 2016.

27. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “VARKIZA RESORT”EVENT MANAGEMENT GROOP MON. IKE ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ για την αυθαίρετη τοποθέτηση τριών (3) διαφημιστικών πλαισίων/επιγραφές – ρύπους σε κοινόχρηστους χώρους επί της Ακτής Βάρκιζας στη Βάρκιζα το έτος 2016.

28. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΚΕΠΕΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ με τον διακριτικό τίτλο “DAMIANO” για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Δήμητρας 14 στη Βάρη το έτος 2016.

29. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Γ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε με τον διακριτικό τίτλο “HOTEL STEFANAKIS” για αυθαίρετη τοποθέτηση ενός διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Αφροδίτης 17, στη Βάρκιζα το έτος 2016.

30. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε με τον διακριτικό τίτλο “ΕΝ ΠΛΩ” για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/επιγραφή που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Ποσειδώνος 4 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2016.

31. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “SOYTH COAST” ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΑΣ Α.Ε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ για την αυθαίρετη τοποθέτηση τριών (3) διαφημιστικών πλαισίων/επιγραφών κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά), επί της Λεωφ. Καραμανλή 4 στη Βούλα, το έτος 2016.

32. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “STARSPORTSCLUB” GPG ATHLETIC E.Π.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο διαφημιστικών πλαισίων/επιγραφών κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Αλκυονιδών 4 στη Βούλα, το έτος 2016.

33. Eπιβολή προστίμου στην επιχείρηση “GINO HAIR AND MORE” για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου /επιγραφής διπλής όψης κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Αφροδίτης 7 στη Βάρκιζα το έτος 2016.

34. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ”ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Πρίγκηπος Πέτρου 36 στη Βούλα το έτος 2016.

35. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “Ποιοτικά Εδέσματα Ι.Κ.Ε” για αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) πλαισίου/επιγραφής διπλής όψης σε στάση λεωφορείου επί του πεζοδρομίου της οδού Πρίγκηπος Πέτρου 20 & Σολωμού στη Βούλα το έτος 2016.

36. Επιβολή προστίμου που αφορά την Μπιλλήρη Καλλιόπη για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου μονής όψης σε ιδιωτικό χώρο οικόπεδο επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 60 στη Βούλα, στην πλευρά της οδού με ρεύμα κυκλοφορίας προς Βουλ/νη το έτος 2016.

37. Επιβολή προστίμου που αφορά την επιχείρηση “ΓΟΥΤΟΣ – ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.” για την αυθαίρετη ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου μονής όψης σε αδόμητο οικόπεδο ιδιώτη επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 34 και Σωκράτους στη Βούλα, στην πλευρά της οδού με ρεύμα κυκλοφορίας προς Βουλιαγμένη το έτος 2016.

38. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για ενενήντα πέντε (95) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες)-”ρύπους” σε κοινόχρηστους χώρους στη Βούλα, το έτος 2015.

39. Εξέταση αναπροσαρμογής μισθώματος της εταιρείας “ΛΟΥΪΖΙΔΗΣ Γ. & Ι. Ο.Ε.

40. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ (15612/27.4.2017)

41. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής που αφορά πρόστιμα διαφήμισης για την εταιρεία General Outdoor (πρώην Μaster Media System).

42. Έγκριση κοπής κουκουναριάς επί της οδού Πανδώρας 18 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

43. Έγκριση κοπής δένδρων σε πεζοδρόμια της Δ.Ε. Βουλιαγμένης επί των οδών Αθηνάς 62 και Αγ. Παντελεήμονος 19.

44. Έγκριση κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο της Δ.Ε. Βουλιαγμένης επί της οδού Πανός.