Ξανά για την αγορά οικοπέδου στη Βάρκιζα συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο

Ξανά για την αγορά οικοπέδου στη Βάρκιζα συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο

Νέα απόφαση θα κληθεί να λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου ξεκινώντας στις 8 μ.μ. για την απευθείας αγορά οικοπέδου στη Βάρκιζα.

Μόλις στην προηγούμενη συνεδρίαση του Νοεμβρίου αποφασίστηκε να εκταμιευτούν 1,14 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αγοραστεί απευθείας (χωρίς διαγωνισμό ή απαλλοτρίωση) το οικόπεδο που συνορεύει με την προς ανάπλαση πλατεία Βάρκιζας. Η δημοτική αρχή προορίζει το ενός στρέμματος περίπου ακίνητο κατά βάση για χώρο στάθμευσης.

Ένα από τα περίεργα της υπόθεσης ήταν ότι η επιφάνεια του προς αγορά οικοπέδου ήταν …ρευστή. Υπήρχαν τρεις διαφορετικές μετρήσεις (άλλη στα συμβόλαια, άλλη στο Κτηματολόγιο και άλλη σε έκθεση μηχανικού) που αποτύπωναν διαφορετικά τετραγωνικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας θα συζητήσει και μία τέταρτη μέτρηση, την “τελική” που έκανε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Βάσει των μετρήσεων καθορίζονται όπως είναι φυσικό η αντικειμενική και εμπορική αξία του ακινήτου…

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είναι τα παρακάτω:

1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017.

2. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.

3. Λήψη εκ νέου απόφασης για την απ’ ευθείας αγορά οικοπέδου επί των οδών Θέμιδος και Απόλλωνος στην περιοχή Βάρκιζα στην Δ.Ε. Βάρης, μετά από τελική επιμέτρηση του ακινήτου από την Τεχνική Υπηρεσία.

4. Λήψη απόφασης για άσκηση παρέμβασης του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

5. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου ως τακτικού μέλους, με τον αναπληρωτή του, της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) Κέντρου Υγείας Βάρης.

6. Κατανομή ποσού 81.640,64 € από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

7. Κατανομή (Δ΄2017) ποσού 62.236,50 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

8. Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2018.

9. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με τίτλο “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

10. Λήψη απόφασης περί αποδέσμευσης ή μη του 75% των εκτάκτων ανειδίκευτων εσόδων του Δήμου.

11. Διαγραφές τιμολογίων παρελθόντων ετών.(50214/29.11.2017)

12. Διαγραφή των αξιώσεων κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους.(50212/29.11.2017)

13. Έγκριση α)πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “Συντήρηση – Ανακατασκευές σχολικών συγκροτημάτων” έτους 2014-15 συμβατικού ποσού 435.000,00€ με ΦΠΑ και β) επιλογή με κλήρωση ενός δημοτικού συμβούλου ως τακτικού μέλους της ανωτέρω επιτροπής, με τον αναπληρωτή του.

14. Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο “Έργα αποχέτευσης ομβρίων, περιοχών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης”.

15. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Συμπληρώσεις υφιστάμενων δικτύων Ομβρίων”.

16. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης το έργου με τίτλο “Ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύων αποστράγγισης στο Δημοτικό Στάδιο Βουλιαγμένης.

17. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Ανάδειξη Ιερού Ναού Αγ. Πάντων Κοιμητηρίου Βάρης & εξωραϊσμός περιβάλλοντος χώρου”.

18. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2017”.

19. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων”.

20. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δημοτική Οδοποιία 2017».

21. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή αθλητικών χώρων, πολιτιστικών αιθουσών & παιδικών σταθμών του Δήμου».

22. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή, προσθήκη και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό πολυχώρο διώροφου κτηρίου της οδού Βασ. Παύλου 51, Ο.Τ. 25 στην Δ.Ε. Βούλας.

23. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Διαμόρφωση υφιστάμενων δημοτικών κοιμητηρίων”.

24. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Υλικοτεχνικές παρεμβάσεις αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας”

25. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσίες Διοίκησης/Ανάπτυξης/Κατάρτισης/Αξιολόγησης και εποπτείας Διακρατικού Έργου BENEFIT AS YOU SAVE (BAS).

26. Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων”.

27. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο “Κατασκευές – Ανακατασκευές πεζοδρομίων”.

28. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο “Ανάπλαση δημοτικών κοιμητηρίων”.

29. Έγκριση α) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο “Δημοτική Οδοποιία – Κατασκευή & Συντήρηση οδών – Επισκευή τσιμεντοδρόμων και β) της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

30. Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.

31. Μερική επιστροφή ποσού που αφορά τέλος ελλιμενισμού οικονομικού έτους 2013, λόγω εσφαλμένης χρέωσης.

32. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος της εταιρείας “Logismos” λόγω λανθασμένης είσπραξης για παράβαση κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

33. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, από είσπραξη δαπάνης κατασκευής αγωγού αποχέτευσης πρώην Δήμου Βούλας στο όνομα του κ. Π. Βαφειάδη.

34. Επιστροφή ποσού 240,00€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος λόγω λανθασμένης είσπραξης για έκδοση άδειας χρήσης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με τοποθέτηση προστατευτικής περίφραξης, επί της οδού Καρπάθου 8, στην Δ.Ε. Βούλας.

35. Διαγραφή οφειλής ποσού, που αφορά τέλος και πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση – κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με τοποθέτηση κάδου αδρανών υλικών, από την εταιρεία Μονογυιός Θεοχάρης & Σία Ε.Ε.

36. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(49816/28-11-2017)

37. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(49815/28-11-2017)

38. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(49819/28-11-2017)

39. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(48319/20-11-2017)

40. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μεγ. Σπηλαίου, στην Δ.Ε. Βάρης.