Χρηματοδοτήσεις αθλητικών συλλόγων στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β

Χρηματοδοτήσεις αθλητικών συλλόγων στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β

Τη Μεγάλη Δευτέρα συγκαλείται εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με ημερήσια διάταξη 37 θεμάτων. 

Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η συζήτηση για τη χρηματοδότηση των αθλητικών σωματείων των τριών πόλεων, αλλά και η εισήγηση της δημοτικής αρχής να επεκταθούν και στις τρεις δημοτικές ενότητες οι κοινόχρηστοι χώροι που θα καταληφθούν από τραπεζοκαθίσματα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 10 Απριλίου στις 5.30 μ.μ. με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. Συμπλήρωση του άρθρου 7, της υπ. αρ. 99/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Κανονισμός χρήσης πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης).

2. Σύσταση τριμελούς επιτροπής “Χωρικού Σχεδιασμού και Παρεμβάσεων για την ενοποίηση της πόλης.

3. Έγκριση της οριστικής Β΄ φάσης της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη Προσδιορισμού Συστήματος Δημοτικής Συγκοινωνίας”.

4. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 470 (Ασκληπιείο Βούλας) στη Δ.Ε. Βούλας.

5. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου “Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων Βάρης”.

6. Αγορά ρυμοτομουμένου τμήματος στην συμβολή των οδών Γράμμου, Ίριδος, Παγκάλου και Διγενή στην Δ.Ε. Βούλας.

7. Έγκριση για την ανακατασκευή τμήματος κοινοχρήστου χώρου στην συμβολή των οδών Ιάσωνος & Αγ. Παντελεήμονος στην Βουλιαγμένη.

8. Έγκριση για την ανακατασκευή τμήματος κοινοχρήστου χώρου στην συμβολή των οδών Ορφέως & Αγ. Παντελεήμονος στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

9. Έγκριση των όρων της δωρεάν μελέτης για την ανακατασκευή της ευρύτερης κοινόχρηστης έκτασης στον όρμο Μαλτσινιώτη στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

10. Τήρηση της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 31 ρου Ν3937/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος στην Πολεοδομική Ενότητα 4 περιοχής “Υπόλοιπο Ασυρμάτου”, χωρίς της τροποποίηση των σχεδίων και των πολεοδομικών ρυθμίσεων, τα οποία καθορίστηκαν με το ΦΕΚ 1407/Δ/2005.

11. Xρηματοδότηση των δράσεων των Αθλητικών Συλλόγων έτους 2017.

12. Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία φυλακίου πυρόσβεσης.

13. Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 547/2014 απόφασης του Δ.Σ που αφορά τη συμμετοχή του Δήμου σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυμία “ΕΟΕΣ ΕΥΞΗΝΗ ΠΟΛΗ-ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με διακριτικό τίτλο “EGTC SolidarCity NETWORK” και ορισμός εκπροσώπων.

14. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου, της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία “Κιτσαράς – Σφήκας – Τσαντίνης και Συνεργάτες δικηγορική εταιρεία” για τον χειρισμό και επ’ ακροατηρίου εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της από 10/12/2017 αγωγής της ΜΕΕΚΒ κατά του Δήμου.

15. Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ΄αριθμ. 1/2017 απόφασης Δ.Σ που αφορά την έγκριση του Α σταδίου της μελέτης με τίτλο “Αναθεώρηση-Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου περιοχής Κόρμπι Βάρης Δ.Ε. Βάρης” η οποία συντάχθηκε στα πλαίσια της μελέτης “Κτηματογράφηση- Πολεοδόμηση- Πράξη Εφαρμογής Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως σε οικιστικές περιοχές Α και Β κατοικίας εντός του ΓΠΣ”.

16. Έγκριση και οριστική παραλαβή του έργου: “Ανακατασκευή γηπέδων μπάσκετ-βόλεϊ σε διάφορα σημεία της πόλης” Α.Μ. 127/2009.

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευές Ανακατασκευές Αποκατάσταση Κατειλημμένων Πεζοδρομίων”.

18. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή υποδομής και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας” έτους 2015 συμβατικού ποσού 9.676,90 € (με Φ.Π.Α.) αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. ενός Δημ. Συμβούλου ως τακτικό μέλος & ενός Δημ. Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου.

19. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)(Τακτοποιητικού) του έργου: “Ανακατασκευές Δημοτικών Κτιρίων”.

20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών”.

21. Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του εναέριου δικτύου ΔΕΗ, τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων και νέων παροχών ΔΕΗ.

22. Παράταση σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Μίσθωση Βαρέως Τύπου Οχημάτων-Μηχανημάτων για ειδικούς σκοπούς και μίσθωση ειδικών μηχανημάτων για καθαρισμό παραλιών.

23. Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα δημοπράτησης ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ηλιού και Ηούς στη Δ.Ε Βουλιαγμένης.

24. Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 5948/16.2.2017 της εταιρείας “SUGARFREE” για μείωση μισθώματος.

25. Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με αίτημα του Πανελληνίου Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου.

26. Αναστολή κυρώσεων για διαγραφή προστίμου ποσού 3.158,76 € με οφειλέτη τον ιδιοκτήτη κ. Καββαδία Τιμολέοντα, λόγω ένταξης του στο Ν. 4178/2013 περί αυθαιρέτων κατασκευών.

27. Aναστολή κυρώσεων και διαγραφή προστίμου ποσού 25.188,91 € με οφειλέτη τον ιδιοκτήτη κ. Σαραντόπουλο Ευάγγελο, λόγω ένταξης του στο Ν. 4178/2013 περί αυθαιρέτων κατασκευών.

28. Τροποποίηση της με αρ. 322/28.5.2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης στον ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟ για δύο (2) διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις-ρύποι στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδού Βασ. Παύλου 112 στη Βούλα το έτος 2012.

29. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω ηλεκτροδότησης. (10120/17.3.2017)

30. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω μεταβίβασης. (10122/17.3.2017)

31. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω λανθασμένης πολλαπλής έγγραφης (10121/17.9.2017).

32. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής (10119/17.3.2017).

33. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ της εταιρείας Γρηγόρης Σαράντης ΑΒΕΕ(11592/29.3.2017).

34. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ στον κ. Α. Μιχαλόπουλο (12157/31.3.2017).

35. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ στην εταιρεία Hellas On Line Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Α.Ε.(12158/31.3.2017)

36. Έγκριση κοπής δένδρων επί του πεζοδρομίου της οδού Κ. Μουτούση στην Δ.Ε. Βάρης.

37. Έγκριση κοπής δένδρων επί του πεζοδρομίου της οδού Πανδώρας 14 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.