Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι αθλητικοί σύλλογοι στα 3Β

Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι αθλητικοί σύλλογοι στα 3Β

Απόφαση με την οποία συστήνεται ομάδα εργασίας που θα καταρτίσει κριτήρια αξιολόγησης των αθλητικών σωματείων με έδρα τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εξέδωσε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Ο Δήμαρχος έχει ήδη δηλώσει την πρόθεσή του να κατευθύνει όλο το σχετικό κονδύλι που παλιότερα προοριζόταν για τους πάσης φύσεως συλλόγους, μόνο στα αλθητικά σωματεία.

Τις μέρες που ακολουθούν 4μελής ομάδα, με συνονίστρια μία υπηρεσιακό παράγοντα θα θέσει τα κριτήρια αξιολόγησης.

Η απόφαση Δημάρχου:

Συστήνουμε ομάδα εργασίας η οποία θα επεξεργαστεί τα κριτήρια βάσει των οποίων ο Δήμος δύναται να επιχορηγεί τους αθλητικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται και έχουν την έδρα τους στην περιοχή του Δήμου, αποτελούμενη από τους:

1. Άννα Κανέλλου, Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, ως συντονίστρια
2. Ιωάννη Αγαλιώτη, Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος του Ο.Α.Π.Π.Α.
3. Δημήτρη Τάγαρη, προϊστάμενος Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών
4. Ευανθία Φρακτοπούλου, υπάλληλος του Γραφείου Δημάρχου

Η πρόταση της ομάδας εργασίας θα κατατεθεί στο Δήμαρχο προκειμένου να προωθηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. Η ίδια ομάδα θα επεξεργαστεί και τα αιτήματα των αθλητικών συλλόγων που θα κατατεθούν στο Δήμο για την επιχορήγησή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.