Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος στα 3Β θα μας κοστίσει ακριβά

Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος στα 3Β θα μας κοστίσει ακριβά

Μια έκπληξη κρύβει η 7η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που πέρασε από την τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 9 Οκτωβρίου.

Στα έξοδα του 2015 προστέθηκαν δύο νέες υπηρεσίες που γεννούν ερωτηματικά για το κόστος τους.

Όπως αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή, ο Δήμος προβλέπει “Αμοιβή Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για τη σύνταξη πλήρους φακέλου αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων προς υποβολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων” που ανέρχεται στο ποσό των 12.300 ευρώ. Μέχρι εδώ ας πούμε όλα καλά, μιας και η αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που θα εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους για τον Δήμο.

Τα ερωτήματα προκύπτουν από τον επόμενο νέο κωδικό του Προϋπολογισμού που έχει τίτλο “Αμοιβή Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για τη σύνταξη πλήρους φακέλου αιτήματος χρηματοδότησης για προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας προς υποβολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων”. Και εδώ η προβλεπόμενη αμοιβή είναι 12.300 ευρώ.

Δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε πώς η σύνταξη ενός αιτήματος για δάνειο σε μια Τράπεζα (και μάλιστα για ένα τόσο εύκολο ζήτημα), μπορεί να κοστίσει όσο οι μισθοί ενός υπαλλήλου για ένα έτος.

Αναρωτιόμαστε πώς γίνεται να αποτιμώνται ακριβώς με το ίδιο ποσό τόσο διαφορετικές υπηρεσίες. Ερώτημα τέλος είναι αν θα επιλεγεί το ίδιο πρόσωπο και για τις δύο αυτές υπηρεσίες.

Απαντήσεις μάλλον θα λάβουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα κληθεί να εγκρίνει την εν λόγω αναμόρφωση του Προϋπολογισμού…

 

[Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Παλμός Γλυφάδας, 17 Οκτωβρίου 2015]