Υπεύθυνη εφαρμογών αειφορίας στον Δήμο 3Β η Λυδία Αργυροπούλου

Υπεύθυνη εφαρμογών αειφορίας στον Δήμο 3Β η Λυδία Αργυροπούλου

Νέες αρμοδιότητες στους τομείς των καινοτόμων εφαρμογών απέκτησε η πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και δημοτική σύμβουλος Λυδία Αργυροπούλου.

Σύμφωνα με απόφαση Δημάρχου που εκδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ορίστηκε Εντεταλμένη Σύμβουλος εφαρμογών αειφορίας με δικαίωμα υπογραφής σε θέματα που αφορούν τις εν λόγω δράσεις.

Μια από τις πρώτες ενέργειες της Λυδίας Αργυροπούλου στον τομέα αυτόν θα είναι να συνοδεύσει τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο στο ταξίδι του στην Πολωνία, όπου θα πραγματοποιηθεί τεχνική συνάντηση στις εγκαταστάσεις της Bioelektra Group SA στις 23 Νοεμβρίου 2017, για το σχεδιασμό της Πρότυπης Ολοκληρωμένης Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων που προγραμματίζει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να κατασκευάσει σε χώρο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Υπενθυμίζεται ότι η Λυδία Αργυροπούλου έχει οριστεί από τον Μάρτιο του 2017 Εντεταλμένη Σύμβουλος Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Τοπικής Τουριστικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης.