Ζητά γραμματέα το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης

Ζητά γραμματέα το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης

Θέση Γραμματέα πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης προκήρυξε η γνωστή οργάνωση.

Οι προϋποθέσεις που τίθενται για τους υποψηφίους είναι:

tspg
  • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή Ιδιωτικής Σχολής στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στην Διοικητική-Γραμματειακή Υποστήριξη
  • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών
  • Ικανότητα κρίσης, οργανωτικότητα, δέσμευση στην τήρηση του απορρήτου, ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, (πιστοποιητικό ECDL Core 1-7, ή αντίστοιχο)
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • Θετικά προσμετράται η προϋπηρεσία σε δομές ψυχικής υγείας, δομές φροντίδας οικογένειας, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και παιδικής προστασίας.

Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται δεκτή έως τις 5 Ιουλίου 2017, μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση soscv@sos-villages.gr