1.150 ακίνητα από Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη στο Airbnb

1.150 ακίνητα από Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη στο Airbnb

Τη ραγδαία αύξηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων τα τελευταία χρόνια καταγράφει πρόσφατη έρευνα του περιοδικού Οικονομικές Εξελίξεις που εκδίδει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων, η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό διαθέσιμων καταλυμάτων στη χώρα (30.184 τον Ιούνιο του 2018) με τα μισά σχεδόν ακίνητα να συγκεντρώνονται στον κεντρικό τομέα της Αττικής και συγκεκριμένα στον Δήμο Αθηναίων.

Στην Ανατολική Αττική καταγράφηκαν 5.819 ακίνητα που διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση, εκ των οποίων τα 1.150 βρίσκονται στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ελαφρά αυξημένο αριθμό εντός της συγκεκριμένης περιφερειακής ενότητας διαθέτει ο επίσης παραθαλάσσιος Δήμος Σαρωνικού, με 20,3% των καταλυμάτων της περιφερειακής ενότητας (έναντι 19,8% στα 3Β).

Χαμηλότερα βρίσκεται συνολικά ο νότιος τομέας της Περιφέρειας Αττικής στις μισθώσεις τύπου Aribnb, ενώ στη Γλυφάδα καταγράφηκαν περίπου 830 ακίνητα.

Δείτε ολόκληρη τη μελέτη των Έρσης Αθανασίου και Αγάπης Κώτση εδώ.