Αρχείο: airbnb

  • 1.150 ακίνητα από Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη στο Airbnb

    1.150 ακίνητα από Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη στο Airbnb

    Τη ραγδαία αύξηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων τα τελευταία χρόνια καταγράφει πρόσφατη έρευνα του περιοδικού Οικονομικές Εξελίξεις που εκδίδει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων, η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό διαθέσιμων καταλυμάτων στη χώρα (30.184 τον Ιούνιο του 2018) με…