Connect with us

Hi, what are you looking for?

Βουλιαγμενη

Ηλεκτρονικό ψήφισμα για τις Φλέβες ζητά την υποστήριξη των πολιτών

“Ψηφίστε για τη διαφύλαξη του τελευταίου προπυργίου της φύσης στο Αττικό πεδίο και στον Σαρωνικό”, καλεί τους πολίτες ηλεκτρονική έκκληση στο γνωστό διαδικτυακό τόπο συγκέντρωσης υπογραφών avaaz.

Το ψήφισμα αντιτίθεται στην επιχείρηση επιχειρηματικής αξιοποίησης του νησιού από τις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως έχει πραναγγελθεί από την κυβέρνηση (περισσότερα εδώ).

Αναλυτικά το κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

Νήσος Φλέβα:
Ψηφίστε για την διαφύλαξη του τελευταίου προπυργίου της φύσης στο Αττικό πεδίο και στον Σαρωνικό

Βρίσκεται στο κατώφλι των Δήμων Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης και δηλώνεται δημοσίως ότι αντί να δοθεί στην κοινωνία όπως ζητά η τοπική κοινωνία αλλά και όπως επιτάσσει το Σύνταγμα ακούγονται κίβδηλες επικλήσεις για οικονομική δήθεν ανάπτυξη. Η καταπάτηση του ωραιότερου φυσικού και περιβαλλοντολογικού τοπίου με κτίσιμο καζίνων και σπιτιών Εμίρηδων δεν συνεισφέρει στην ανάπτυξη αλλά στον βιασμό των ιερών και οσίων της φυσικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Για το μείζον αυτό ζήτημα το οποίο αφορά το περιβάλλον, την Αειφόρο ανάπτυξη, την φυσική και πολιτισμική μας κληρονομιά και την εν γένει ποιότητα ζωής στα πεδία των μεγάλων Αστικών κέντρων, έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις (βλ. παραπομπή σε ανάλυση που περιέχει κείμενο διακεκριμένης νομικού και αναφορές σε άλλες παρεμβάσεις ‐ Βλ. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Η ΝΗΣΟΣ ΦΛΕΒΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ: Παραδειγματική περίπτωση δοκιμής των αντιστάσεων της κοινωνίας, του πολιτικού συστήματος του ρόλου των ειδικών του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντολογικών οργανώσεων – Σημείωμα της Δικηγόρου Αθηνών Ευαγγελίας Κοζυράκη.

Όπως εξελίσσονται τα πράγματα η Νήσος Φλέβα αποτελεί πλέον Παραδειγματική περίπτωση δοκιμής των αντιστάσεων της κοινωνίας, του πολιτικού συστήματος του ρόλου των ειδικών του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντολογικών οργανώσεων. Το περιβάλλον και οι προϋποθέσεις Αειφόρου ανάπτυξης είναι μείζον ζήτημα της σύγχρονης εποχής. Υπάρχουν πολλές διεθνείς συμβάσεις με τις οποίες η Ελλάδα είναι συμβεβλημένη. Πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων το θέμα αφορά κάθε κοινωνία πλην εδώ πρωτίστως τους Έλληνες πολίτες. Οι αποφάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη που διαφυλάττουν την ποιότητα ζωής και είναι συμβατές με το πνεύμα και το γράμμα των διεθνών συμβάσεων, αφορούν πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Η Νήσος Φλέβα, εν τούτοις, αποτελεί Παραδειγματική περίπτωση για τους εξής λόγους:

Για ιστορικούς λόγους (την χρησιμοποιούσαν οι ΕΔ για ασκήσεις) είναι το τελευταίο άθικτο φυσικό προπύργιο του Αττικού πεδίου μέσα στο οποίο η βιαστική μεταπολεμική αστικοποίηση σάρωσε κριτήρια και παράγοντες που διαφυλάττουν την φυσική και πολιτισμική μας κληρονομιά.

Από την στιγμή που οι ΕΔ δηλώνουν ότι δεν χρησιμοποιούν πλέον την Νήσο αυτή 1500 στρεμμάτων, αποτελεί υποχρέωση κάθε ενδιαφερομένου ή ενδιαφερόμενου να ζητήσει ή να μεριμνήσει –σύμφωνα όχι με το συμφέρον μας αλλά και τις διεθνείς συμβάσεις με τις οποίες είμαστε συμβεβλημένοι– για την άμεση ένταξή της στο Δίκτυο Natura. Ενώ πρέπει να γίνει περιβαλλοντολογική μελέτη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Νήσος Φλέβα πληροί τις προδιαγραφές που θέτουν οι διεθνείς συμβάσεις τις οποίες υπέγραψε η Ελλάδα. Όποιος αρμόδιος ή ενδιαφερόμενος ή εμπλεκόμενος αμφιβάλλει –αλλά και οι ειδικοί περί το περιβάλλον και οι περιβαλλοντολογικές οργανώσεις– οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην επιβαλλόμενη περιβαλλοντολογική μελέτη.

Οι τοπικές αρχές:

Απόσπασμα από την σελίδα 15 των προγραμματικών δεσμεύσεων του προγράμματος του Δημάρχου των Δήμων Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη (ΒΒΒ):

«Η Νήσος Φλέβα, στα ανοικτά του Δήμου μας, έκτασης 1500 στρεμμάτων, είναι ένας από τους σημαντικότερους θαλάσσιους και νησιώτικους βιοτόπους στην Ελλάδα, ένα διαμάντι φυσικού περιβάλλοντος στην αυλή μας, που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις. Σε συνεργασία μαζί τους και με άλλους αρμόδιους φορείς θα μεριμνήσουμε ώστε να διαφυλαχθεί το πανέμορφο αυτό περιβάλλον και αφετέρου να εξεταστούν τρόποι ασφαλούς και ελεύθερης επίσκεψής τους από όλους τους Δημότες».

Το απόσπασμα αφορά το τελευταίο πανέμορφο και πάμπλουτο προπύργιο της φύσης του Αττικού πεδίου και του Σαρωνικού. Στο ίδιο πρόγραμμα υπάρχει πλήθος ακόμη δεσμεύσεων για εξαιρετικά έργα των οποίων η υλοποίηση θα διαφυλάξει έστω και στοιχειωδώς όσες περιοχές του Δήμου ΒΒΒ έχουν παραμείνει ελεύθερες. Συμπεριλαμβάνει δενδροφυτεύσεις συμπεριλαμβανομένων καρποφόρων δέντρων για παράδειγμα στον ποταμό που αρχίζει από την σχολή Ευέλπιδων και καταλήγει στην θάλασσας.

Η υλοποίησή τους μαζί με άλλα έργα περιβαλλοντολογικά ευαίσθητων υποδομών θα καταστήσει τον Δήμο ΒΒΒ ένα μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδας συμβατά με το Σύνταγμα, τις διεθνείς δεσμεύσεις και την ανάγκη για Αειφόρο ανάπτυξη συμβατή με τον άνθρωπο και την φυσική και πολιτισμική μας κληρονομιά.

Δημόσια δήλωση του Δημάρχου ΒΒΒ Άνοιξη 2017: «Ο Δήμαρχος των 3Β Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έχει ήδη δηλώσει δημοσίως ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί μια τέτοια «αντικοινωνική και αντιπεριβαλλοντική επιβάρυνση»

Απόσπασμα από υποστηρικτική παρέμβαση για τον συνδυασμό ΒΒΒ πόλη για να ζεις, τον οποίοι για να στηρίξω πρωτίστως λόγω προγραμματικών δεσμεύσεων φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον ήμουν και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος:  «… Το αντίδοτο στην ιδιωτεία που κατατρώει τα σωθικά μας έχει ονοματεπώνυμο: Ενεργοί Δημότες‐Πολίτες, αξιώσεις άσκησης του ρόλου του εντολέα και αξίωση προγραμματικών δεσμεύσεων από κάθε ένα ο οποίος θέλει να ασκήσει εξουσία. Για ενδεικτική παρέμβαση που αφορά την πολιτισμική και φυσική κληρονομιά και τον τρόπο που η ιδιωτεία θα μπορούσε να την βλάψει βλ. http://www.ifestosedu.gr/111Vraxonisides.htm.

Στον αντίποδα αυτές τις μέρες διαβάσαμε για επερχόμενο νόμο (όπως πολλά άλλα θα πρόκειται για κάποιο διάταγμα της τρόικα) για τον βιασμό της φυσικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς στο όνομα μιας κάκιστα και αλόγιστα νοούμενης ανάπτυξης. Ένας ακόμη λόγος για ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση, ενεργούς Δημότες και ανελέητες αξιώσεις των δημοτών για δημοκρατική επικύρωση κάθε απόφασης που αφορά την ζωή τους, ιδιαίτερα τα ιερά και τα όσιά τους, δηλαδή την φυσική και πολιτισμική κληρονομιά τους που καθιστά τον τόπο τους «μια πόλη για να ζεις».

Υπογράψτε εδώ.

Δείτε ακόμα:

Τερατώδη σχέδια της κυβέρνησης για τις Φλέβες

Advertisement
Advertisement

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας