Ανά δημοτική ενότητα θα συντονίζεται η καθαριότητα στα 3Β

Ανά δημοτική ενότητα θα συντονίζεται η καθαριότητα στα 3Β

Απόφαση συγκρότησης τριών “λειτουργικών γραφείων” που θα συντονίζουν την αποκομιδή των απορριμμάτων δημοσίευσε ο νέος δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Η απόφαση ορίζει και τους υπεύθυνους δημοτικούς υπαλλήλους που θα έχουν την ευθύνη του έργου.

Συγκεκριμένα, η απόφαση ορίζει:

tspg

Συγκροτούμε τρία (3) λειτουργικά γραφεία και για ένα (1) έτος, υπαγόμενα στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με αντικείμενο το συντονισμό της αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων ανά Δημοτική Ενότητα, καθώς και την υποστήριξη του στόλου των οχημάτων, ήτοι:

  • Δημοτική Ενότητα Βούλας ( οδός Λευκάδος, Βούλα )
  • Δημοτική Ενότητα Βάρης ( οδός Λογοθέτη, Βάρη )
  • Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης ( οδός Αφροδίτης, Βουλιαγμένη )

Ορίζουμε συντονιστές για τη λειτουργία των γραφείων τους υπαλλήλους του Δήμου ως ακολούθως:

α. Για τη Δημοτική Ενότητα Βούλας ορίζεται ο Στυλιανός Μπιρμπίλης του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας.

β. Για τη Δημοτική Ενότητα Βάρης ορίζεται ο Νικόλαος Λιβιτσινάνος του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Εποπτών καθαριότητας.

γ. Για τη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης ορίζεται οι Εμμανουήλ Χατζηγεωργίου του Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας και Πασχάλης Στράντζιας του Ανδρομέγα, κλάδου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας.

δ. Γενικός Συντονιστής Πόλης για καθαριότητα, ογκώδη και Ανακύκλωση ορίζεται ο Κωνσταντίνος Λιοχρήστου του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Οδηγών.

ε. Για τα βαρέα αρθρωτά οχήματα ορίζεται ο Παναγιώτης Κάρλος του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ οδηγών Ρυμουλκού μετά Ρυμουλκούμενου.

Στ. Για τα ειδικά οχήματα, καδοπλυντήρια σάρωθρα και ανυψωτικά μηχανήματα εργασιών φωτισμού, ορίζεται ο Δημήτριος Μπαγλατζής Δημήτριος του Αναστασίου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων.