Από τη Δευτέρα αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς στα 3Β

Ξεκινά τη Δευτέρα 16 Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων εγγραφής στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την εκπαιδευτική χρονιά 2014-15. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Δευτέρα ως Πέμπτη και ώρες 8-10 π.μ. και 1-2 μ.μ. για τους μεν κατοίκους Βούλας και Βουλιαγμένης στο κτίριο του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Βούλας (Οδυσσέως και Πανός – 20 Δημοτικό Σχολείο Βούλας), για τους δε κατοίκους Βάρης στο κτίριο του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Βάρης (Ιουστινιανού και Φωκά, Ασύρματος).

tspg

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται με τους εξής τρόπους:

  • Με την προσέλευση του ίδιου του γονέα – κηδεμόνα στους παιδικούς σταθμούς
  • Μέσω εξουσιοδοτημένου ατόμου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του γονέα
  • Μέσω ταχυδρομείου (συστημένος φάκελος)

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι σχετικό υλικό.

Ερωτήματα πάντως προκαλεί το γεγονός ότι στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΠΠΑ που επισυνάπτονται, προβλέπεται η καταβολή τροφείων από τους γονείς, τη στιγμή που με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο έχει καταργήσει τα τροφεία στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.