Αρχείο: καρδιολόγος

  • Μαθαίνουμε τα χόλτερ ρυθμού

    Μαθαίνουμε τα χόλτερ ρυθμού

    Οι καρδιολόγοι στην Άνοιξη μάς μιλούν για τα χόλτερ ρυθμού και μας παρουσιάζουν κάποια βασικά γνωρίσματα. Ιστορικά στοιχεία Το όνομα της συσκευή χόλτερ ρυθμού προέρχεται από το όνομα ενός Αμερικανού Βιοφυσικού, του Norman Holter, που το 1949 κατασκεύασε την πρώτη συσκευή συνεχούς καταγραφής εξ αποστάσεως ενός υποτυπώδους ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Η…