Αρχείο: dynamic group

  • Ανακαινίζουμε το μικρό μας σπίτι

    Ανακαινίζουμε το μικρό μας σπίτι

    Η ανακαίνιση σπιτιού στην Αθήνα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Έχει δυσκολίες αντικειμενικές όπως το πού θα μπορέσει να σταματήσει το φορτηγό με τα νέα μας έπιπλα και πώς θα μεταφερθούν στο διαμέρισμά μας. Ειδικά αν το διαμέρισμά μας είναι μικρό, οι δυσκολίες είναι κάπως μεγαλύτερες. Ωστόσο, η ανακαίνιση σπιτιού…