Connect with us

Hi, what are you looking for?

Τοπικα Νεα

Το “Όχι στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στη Βάρη” γίνεται Σύλλογος

Τις διαδικασίες να ιδρύσουν Σύλλογο έχουν κινήσει οι κάτοικοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που υπογράφουν κείμενα διαμαρτυρίας με τον τίτλο “Ομάδα Διατήρησης και Αναβάθμισης του Οικιστικού Χαρακτήρα της περιοχής των 3Β”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία “ιδρυτική” συνάντηση για το σκοπό της δημιουργίας φορέα, μιας και η δημοτική αρχή των 3Β δεν αποδέχεται ως συνομιλητές απλούς κατοίκους στο διάλογο που έχει ανοίξει για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων εντός της Σχολής Ευελπίδων.

Ο πρώτος πυρήνας της ομάδας που συνέτασσε τα κείμενα τα οποία έχουν συγκεντρώσει εκατοντάδες υπογραφές μέχρι σήμερα θέλει να μην προσδώσει στην όλη αυτή κινητοποίηση παραταξιακά χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό και έχει αποφασιστεί ότι στην ιδρυτική ομάδα μελών του νέου Συλλόγου δεν θα συμμετέχουν αιρετοί του Δήμου, αν και ορισμένοι βρίσκονται “από κοντά” στην όλη υπόθεση.

Το νέο συνοπτικό κείμενο που δημοσιοποίησε η Ομάδα και το οποίο κατά πληροφορίες θα διανεμηθεί και πόρτα πόρτα στον Δήμο, εστιάζει στη διαλογή απορριμμάτων στην πηγή (δηλ. στα νοικοκυριά) ως επιβεβλημένη από τη νομοθεσία επιλογή που είναι φιλική στο περιβάλλον και θα απαλλάξει τον Δήμο από την ανάγκη δημιουργίας εργοστασίου.

Αναλυτικά:


Στις 17 Ιανουαρίου 2018 υπεγράφη μεταξύ Καμμένου/ΥΠΕΘΑ και Κωνσταντέλλου/Δημάρχου 3Β “Πρωτόκολλο συναντίληψης και συνεργασίας για … Δημιουργία υποδομών που θα εξυπηρετούν το Δημόσιο συμφέρον και θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη”.

Κρίνουμε αναγκαία την διατύπωση κάποιων προβληματισμών και σκέψεων που μπορούν (και πρέπει!) να αποτρέψουν το καταστροφικό σχέδιο κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στη Βάρη. Αυτή η Μονάδα θα δέχεται σύμμεικτα στερεά απόβλητα και θα παράγει ενέργεια. Ουσιαστικά ακυρώνει την Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) και παραβιάζει το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο.

Με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, υποχρέωση των κρατών-μελών είναι η Διαλογή στην Πηγή, ο διαχωρισμός δηλαδή των απορριμμάτων σε κατηγορίες στο σημείο όπου παράγονται. Αυτό βέβαια απαιτεί κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών. Ο/η πολίτης θα πρέπει να ενημερωθεί και να εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να βάζει τα απορρίμματά του/της σε ξεχωριστούς κάδους, ανάλογα με τον τύπο τους, π.χ. γυαλί, πλαστικό, χαρτί, μέταλλο κ.α. Για την κομποστοποίηση, ο Δήμος θα πρέπει να διανείμει στα νοικοκυριά που διαθέτουν κήπους, ειδικούς κάδους για κομποστοποίηση (αποφάγια – κλαδέματα), από τους οποίους δεν εκλύονται οσμές. Στα υπόλοιπα νοικοκυριά θα πρέπει να διατίθενται ειδικές σακούλες όπου θα συγκεντρώνονται τα αποφάγια. Για περαιτέρω επεξεργασία υπάρχουν οικολογικές λύσεις όπως τα Κέντρα Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ) κ.α.

Η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων σε χώρο της Σχολής Ευελπίδων, θα έχει τεράστιο κόστος για τους κατοίκους, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής τους και απαξιώνει ανεπανόρθωτα τις περιουσίες τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύουμε ότι επιβάλλεται να υιοθετηθούν από το Δήμο οι παραπάνω, φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, μέθοδοι που ειναι σύμφωνες με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων που μεθοδεύεται από το Δήμο, δεν παρέχει κάποια βιώσιμη λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων. Αντίθετα, θα έχει ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο.

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ 3Β

Advertisement
Advertisement

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας