Αρχείο: ΕΠΑΛ Βάρης

  • ΕΠΑΛ Βάρης, ένα σχολείο με εξωστρέφεια

    ΕΠΑΛ Βάρης, ένα σχολείο με εξωστρέφεια

    Σε δράσεις με κοινωνικό, επαγγελματικό και γνωσιακό χαρακτήρα θα λάβουν μέρος οι μαθητές της Α’ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου Βάρης. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο και πολυδιάστατο πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει μια δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, στη δημιουργία δικτύων…